Kushtet e marrëveshjes

Kujdes

Produktet e porositura nuk mund të kthehen pas dorëzimit (procesit të pagesës) dhe pasi që janë kontrolluar nga ju gjatë dorëzimit!