Rreth NeshMe themelin e diciplinës së biznesit familjarë, duke besuar në eksperiencën dhe përvojën tonë shumëvjeçare në vitin 2012 e themeluam kompaninë “MAGMAHOUSE”. 


Sot, kompania jonë në Kosovë i posedon pesë përfaqësit e parë dhe më të mëdhenjë në treg. Kompania jonë për herë të parë ka poseduar përfaqësinë e Schafer Kosova në vitin 2012.

Përfaqësia e Schafer arriti të përmbushë kërkesat e klientëve tanë në grupin e kuzhinës dhe sofrës dhe pastaj me sukses shtuam edhe Bambum kulmin e kompanisë sonë.Qëllimi i kompanisë sonë është që të plotësojë të gjitha llojet e nevojave shtëpiake të klientëve tanë dhe gjithashtu të mos komprometojë në cilësinë dhe besimin e kualitetit.       

Duke ecur me hapa të sigurta në këtë sektor, në emër të kënaqësisë së pafundme të klientëve tanë po fillojmë të japim shërbim edhe në fushën e-shop. 


Kënaqësia dhe lumturia e klientëve tanë është edhe kënaqësia dhe lumturia jonë, ne do të vazhdojmë të shërbejmë me këtë vizionë, pa kompromisë nga diciplina jonë...